Da li ste čuli za Lions mane gljivu - prirodni nootropik

Da li ste čuli za Lions mane gljivu - prirodni nootropik

 

LAVLJA GRIVA KAO NOOTROPIK

Ukoliko prvi put čujete termin "nootropik" sigurno niste student koji se sprema za ispite  ili osoba koja boluje od demencije. Sve više mladih zaposlenih ljudi koji se bave poslom gde se od njih traže da upotrebe maksimum kapaciteta svojih mentalnih sposobnosti, okreće se prirodnim nootropicima kako bi stimulisali rad svog uma.

Nootropici su generalno rečeno pojačivači umnih sposobnost ili "pametni lekovi". Nootropici imaju pozitivan uticaj na mentalne veštine i pravilno funkcionisanje uma.

Termin potiče od grčkih reči "noos"-um i "trope"-okretati

Termin nootropik  je prvi uveo u upotrebu  hemičar i psiholog Corneliu E. Giurega, 60-ih godina prošlog veka dok je istraživao moždane stimulanse.

lions mane nootropik

Nootropici mogu biti prirodni i sintetički. Njihovo dejstvo ne bazira se samo na stimulaciju kognitivnih funkcija, već i na njihovo dejstvo da sačuvaju i zaštite mozak.

 

Da bi se nootropik danas tako nazvao, treba da ispuni nekoliko uslova:

  • da poboljšava pamćenje i kognitivne funkcije
  • da zaštiti mozak od fizičkih i hemijskih povreda
  • da poljša moždanu funkciju u lošim uslovima
  • da poboljšava kortikalne/subkortikalne kontrolne mehanizme
  • da imaju nisku tokčinost i malo nuspojava

 

Naravno da nisi svi prirodni nootropici legalni za korišćenje i sigurni po zdravlje. Nootropik je i list koke, ali i ginko biloba koja je jedan od najpoznatijih prirodnih nootropika i sigurna je za ljudsku upotrebu.

Vremenom se otkrivalo  sve više biljaka koje deluju kao nootropici, a uz put imaju dodatne benefite za zdravlje čoveka. Kao jednu takvu predstavićemo medicinsku gljivu zvana Lavlja griva ili Lions mane.

lions mane gljiva

Latinski naziv ove biljke je Hericium Erinaceus i nazvana je lavljom grivom jer izgledom podseća na grivu kralja savane.

Zovu je tonikom za mozak, a budističkim monasima poznata je već hiljadama godina, koji su je koristili kao čaj da bi poboljšala njihov fokus tokom meditacije.

lions mane budisti

Pečurka Lions mane raste na oborenim deblima i drveću. Geofrafski je rasprostranjena  u Severnoj Americi, Evropi i jugoistočnoj Aziji.

Tajna se krije u sposobnosti ove gljive da stimuliše nervni faktor rasta u mozgu. NGF ili nervni faktor rasta je skup posebnih proteina koji se proizvode u hipokampusu i njihova uloga je da obnove neurone.  

lions mane nootropik

Lavlja griva sprečava i leči oštećenja nerava u mozgu, tako što stimuliše stvaranje enzima koji oslobađaju nervni faktor rasta. Regeneracija nerava je veoma značajna kod svih neurodegenerativnih bolesti (Alchajmer, Parkinson i demencija). Jačanje neurotransmitera i popravljanje neurona značajno je upravo za ove neurodegenerativne bolesti.

Lavlja griva pomaže da se ukloni zamagljenje mozga, podiže budnost i memoriju, a uz to smanuje anksiznost i depresiju.

Aktivna jedinjenja u Lavljoj grivi su hercienoni i erinacini (stimulišu proizvodnju nervnog faktora rasta i mogu da prođu kroz krvno-moždanu barijeru da bi stimlisali proizvodnju neurona).

 

Osim nootropskog dejstva, Lions mane gljiva je izuzetno dobra za imunitet i smanjenje rasta tumora jer u sebi sadrži velike količine beta-glukoksilana i 4 druga polipeptida i polisaharida.

Istraživanja su pokazala da smanjuje amiloidne plakove -koji blokiraju neurosignale i smatraju se delom odgovornim za Alchajmerovu i ostale neurodegenerativne bolesti.

lavlja grive lions mane nootropik

Dugo se verovalo da moždane ćelije ne mogu da se regenerišu. Danas znamo da neuroni mogu da se regenerišu, mada to ne znači uvek da će se to desiti jer postoji širok spektar bolesti koje utiču na neurodegeneraciju.

Ukoliko se smanjuje proizvodnja faktora rasta nerava, naročito u dužem vremenskom periodu dolazi do smanjenja dugotrajnog pamćenja, moždane ćelije umiru i ne obnavljaju se, zatim neuroplastičnost opada što rezultira lošim pamćenjem. Nastupa anksioznost, loše raspoloženje i depresija jer neurotransmiteri opadaju.

 

Sve gore navedeno umanjuje svakodnevno efikasno funkcionisanje pojedinca i itekako utiče na smanjenje kvaliteta života.

Rezultate korišćenja Lions mane pečurke nećete osetiti odmah! Za dugotrajne i efikasne rezultate potrebna je kontinuirana, redovna upotreba. Ukoliko želite da osetite poboljšanje na svim nivoima, Lavlju grivu morate uzimati redovno, ne preskakati doze.

Osetićete poboljšanje raspoloženja i energije, lakše i brže ćete donositi odluke, brže i lakše će te učiti. Koncentracija će vam biti znatno bolja, a mnogi kosrisnici navode da im se povećava percepija dubine i poboljšava čulo mirisa.
lions mane nootropic

Jedna studija, sporovedena je u Japanu na 30 žena  koje su imale tegobe u menopauzi, deperesiju i loš kvalitet sna. Došli su da zaključka da su se nakon 4 nedelje simptomi menopauze ubalžili, anksiozne i depresivne epizode smanjile i kvalitet sna povećao.

Lions mane se pokazala lekovita i kod Lajmske bolesti i digestivnih problema.

 

Najefikasnija  suplemntacija je sa ekstratima ove pečurke koja je potentniji oblik od čiste pečurke u prahu. Takođe je važna i podloga na kojem se ova pečurka uzgaja.

 

Hawlik ekstrat Lavlje grive je suplement sa visoko koncetrovanim polisaharadima u kapsulama. Dodat im je vitamin C iz acerole. Suplement Hawlik Lavlje grive ima 20 puta veću koncentraciju polisaharida u odnosu na ovu pečurku u prahu. Kvalitet Hawlick pečurki je izuzetan-sazrevaju u najčistijoj prirodi i daje im se vreme da sazru, pa se pažllivom obradom dobija delotvoran i kvalitetan suplement, testiran i veoma strogo  kontrolisan u Nemačkoj. Suplement Lions mane je organski i veganski.

 

 

 

 

 

 

komentara (0)

    Dodajte komentar