Koji prečišćivači vazduha ne proizvode ozon?

Koji prečišćivači vazduha ne proizvode ozon?

 

Dezinfekcija i prečišćavanje vazduha postaju sve bitnije u 2021. godini, pogotovo kada se uzme u obzir postojeća pandemija COVID19. Dezinfekcija vazduha se izdvaja kao jedna od najefektivnijih metoda preventivne zaštite od virusa i bakterija koji se prenose aerobnim kapljicama (kapljicama koje lebde u vazduhu). Mnoge postojeće tehnologije prečišćavanja vazduha proizvode ozon tokom dezinfekcije, koji je poznat kao nepovoljan po ljudski organizam. Koji su najbolji prečišćivači vazduha koji ne proizvode ozon?

Dezinfekcija vazduha od virusa i bakterija je još relevantnija ukoliko se pogleda širenje pandemije koronavirusa, koji se uglavnom prenosi od osobe do osobe preko aerobnih kapljica koje zaraženi izbacuju kašljem ili kijanjem. Još jedan vektor transmisije je kontakt rukama ili rukovanje različitim objektima na kojima se nalaze kapljice virusa.

Iako postoji nekoliko vakcina protiv COVID19, i mnogi ljudi adekvatno prate pravila lične higijene širenje virusa je i dalje problem. Jedino dezinfekcijom i sterilizacijom prostora i vazduha od virusa u prostoru se može efiasno smanjiti rizik širenja infekcija.

Starije tehnologije imaju veliki broj mana u prečišćavanju vazduha. Ruska fotokatalitička tehnologija omogućava sterilisan vazduh bez proizvodnje ozona kao nusprodukta.
 

Zašto starije tehnologije nisu adekvatne?


Mnoge bolnice i ambulante odavno koriste UV zračenje kako bi dezinfikovali sobe i prostore.

Međutim, UV zračenje ne može da utiče na viruse koji su već u ljudskom telu, ali je efikasno kod uništavanja virusa i bakterija u nekom prostoru.

Nusprodukt tretmana prostorija konvencionalnim UV lampama ima za posledicu suv vazduh, neprijatan miris i kreiranje velike količine ozona. Takođe dok ovakve UV lampe rade, za ljudska bića nije bezbedno da borave u istom prostoru.

Ovo znači da tokom UV tretmana date prostorije posao ne može da se nastavi i ljudi ne smeju biti u prostoru. U bolnicama, ambulantama i drugim mestima gde je vreme od velikog značaja ovo može biti ozbiljan problem.

BONUS VIDEO: O kom aparatu za vazduh priča cela Srbija?

 

UV zraci ne samo da izazivaju iritacije kože, oni takođe mogu izazvati i ozbiljne opekotine. Ne sme se gledati direktno u izvor UV zračenja bez specijalne zaštitne opreme, u suporotnom može doći do ozbiljnih opekotina na očima. UV lampe koje funkcionišu po prinicipu UV zračenja takođe ne mogu raditi neprekidno, odnosno 24-7.

Upravo iz svih ovih razloga bilo je neophodno pristupiti potpuno novoj tehnologiji koja će omogućiti dezinfikovan i sterilizovan vazduh u ovakvim prostorima, a bez svih ovih nedostataka.
 

Fotokatalitičko prečišćavanje vazduha nema mane prethodnih tehnologija


Nove tehnologije u 21. veku omogućile su kreiranje pogodnih sistema sterilizacije vazduha u zatvorenom otkrićem fotokatalitičkog "filtera" - revolucionarne tehnologije u prečišćavanju i sterilizaciji vazduha.

Princip fotokatalize na kome se baziraju novi sistemi sterilizacije vazduha se zasniva na hemijskim reakcijama koje se odigravaju pod uticajem UV svetlosti na katalizator - titanijum dioksid.

Kada UV svetlost obasja katalizator TiO2, na površini titanijum dioksida se ispuštaju slobodni radikali i negativno naelektrisani hidroksilni joni koji napadaju sve štetne supstance koje se nalaze u vazduhu, kao što su otrovni gasovi, mirisi isl.
 


U drugoj fazi rada fotokatalitičkog prečišćavanja vazduha ovi isti radikali formiraju molekule hidrogen peroksida (vodonik-peroksid)  koji je poznat po svom antiseptičkom efektu.

Glavne prednosti fotokatalize u odnosu na sve ranije tehnologije prečišćavanja vazduha su:

 1. Tokom procesa fotokatalize, štetne nečistoće se ne talože na filteru jer se pod uticajem efekta fotokatalize raspadaju na njihove bezopasne i nereaktivne gradivne komponente (kao npr, ugljenik, kiseonik isl)
 2. Fotokatalizom se uništavaju čestice veličine do 0.001 mikorona. Veličina ovakvih čestica je uporediva sa veličinom virusa i molekula koji predstavljaju opasnost po ljude i smatra se fizičkim minimumom veličine čestica koji se generalno može naći u prirodi.
 3. Za razliku od drugih sistema, tokom fotokatalize, vazduh biva očišćen od svih štetnih nečistoća uključujući i viruse i druge aerobne zagađivače. Treba napomenuti da je efikasnost prečišćavanja vazduha ovakvim sistemom preko 500 puta veća od one kod sistema koji koriste karbonske filtere. Fotokatalitički sistemi ne proizvode ozon kao nusprodukt.

 

Za razliku od drugih baktericidnih prečišćivača vazduha, fotokatalitički prečišćivači su dizajnirani za neprekidno korišćenje i dozvoljavaju ljudima da rade i žive u prostoru gde aparat radi bez negativnih uticaja na ljudski organizam. Velika prednost fotokatalitičkih sistema za prečišćavanje i dezinfekciju vazduha je i u tome što oni poseduju skoro bezgranične resurse rada (fotokatalitički UV led moduli mogu raditi i do 55,000 radnih sati neprekidnog rada) i širok spektar aktivnosti - od uništenja skoro svih zagađivača sve do visokoefektivne mikrobaktericidne i sterilišuće sposobnosti.

UV LED fotokatalitički prečišćivači ne proizvode ozonne predstavljaju izvor UV zračenja, ne proizvode okside nitrogena i ne dolazi do akumulacije toksičnih komponenata na filterima prilikom periodične zamene ovakvih filtera.
 

Ruski proizvođači prednjače u primeni fotokatalitičke tehnologije


Implementaciju ovakve tehnologije u sistemima za prečišćavanje i sterilizaciju vazduha u bolnicama i ambulantama predvode uglavnom ruske firme i naučnici. Ovakvi ruski sistemi uklanjaju sve tipove mikroorganizama iz vazduha, uključujući:
 

 • viruse (sa dokazanim stopama dezinfekcije i inaktivacije od preko 99.9%),
 • opasne i toksične hemikalije,
 • kao i čvrste i tečne aerosole 
 • efikasnost u prečišćavanju S. aureus (Stafilokoka) - 99.90%.

 

Svi ruski modelu imaju neophodne dozvole i sertifikate, i ispunjavaju zahteve vezane za nizak stepen buke i malu količinu potrošnje električne energije.

Bitno je napomenuti da ovakvi sistemi mogu raditi sami bez intervencije ljudi u neograničenom periodu i da ne proizvode ozon.

Ruski modeli imaju i prednost u tome što ne zahtevaju kompleksne intervencije u vidu promena u sistemima ventilacije i slično, uređaji se za par minuta mogu tiplama zakačiti na zid ili se mogu postaviti i na radni element kao što je sto.
 

Koje su osnovne karakteristike najkvalitetnijih ruskih fotokatalitičkih modela za sterilizaciju vazduha?
 

 1. Polipropilenski filter prašine - zadržava čestice mehaničkih zagađivača (prašina, polen, aerosoli)
 2. Fotokatalitički filter - tokom fotokatalize svi aerobni zagađivači u gasnom obliku (neprijatni mirisi, toksični gasovi, alergeni, virusi, bakterije, itd) bivaju upijeni na površinu fotokatalitičkog filtera, i pod uticajem UV zračenja (A) bivaju mineralizovani i rastvoreni na njihove osnovne, bezbedne i nereaktivne gradivne elemente (ugljenik dioksid, voda, atmosferski nitrogen). U ovom procesu, zagađivači se ne akumuliraju na filteru već bivaju kompletno uništeni - ovo znači da se fotokatalitički filter samo regeneriše tokom korišćenja. Radom fotokatalitičkog filtera svi tipovi mikroorganizama bivaju deaktivirani i toksične hemikalije se oksidizuju.
 3. Maska aparata - izrađena od visoko-kvalitetne ABS plastike. Ovakva plastika može biti tretirana bilo kojim rastvorom za dezinfekciju i čišćenje.
 4. UV-A LED dioda - UV zračenje aktivira fotokatalizu. Ruski sistemi koriste emitere UV svetlosti u rangu od 320-400nm (UVA zračenje). Ovo znači da se oprema može koristiti u prisustvu ljudi na neodređeno vremo. Prilikom izlaganja fotokatalitičkog katalizatora TiO2 UVA zračenju NE DOLAZI do formiranja ozona (O3).
 5. Ventilatori - pouzdani i tihi ventilatori ruskog modela garantuju barem 30.000 radnih sati neprekidnog rada.

komentara (0)

  Dodajte komentar