Neke nove uloge ambalaže

Neke nove uloge ambalaže

 

Svi znamo šta je to ambalaža. Po njoj prepoznajemo neki proizvod. Po tekstu na njoj upoznajemo se sa osobinama proizvoda. Ambalaža štiti proizvod od oštećenja u transportu. Ona ima i mnoge druge korisne osobine.

Na žalost u poslednje vreme, pored tih obaveznih i praktičnih primena, ambalaža je “počela i da se bavi glumom”. 

Ovaj tekst ima za cilj da vas upozna sa pozitivnim i negativnim aspektima upotrebe ambalaže.


Definicija i osnovne osobine ambalaže


Ambalaža je fizička zaštita proizvoda, u kojoj se on transportuje, skladišti, distribuira i prodaje. Može biti od različitih materijala i u različitim oblicima. To mogu biti materijali poput kartona, plastike, metala, stakla, drveta i drugih, a koriste se za pakovanje hrane, pića, lekova, kozmetike, elektronskih uređaja, pa čak i za pakovanje građevinskih materijala.

Ambalaža se koristi u različitim industrijskim granama, uključujući prehrambenu industriju, farmaceutsku industriju, kozmetičku industriju, industriju odeće i obuće, industriju elektronike i mnoge druge.


ambalaza


Ambalaža može biti jednostavna poput kartonske kutije ili složenija sa više slojeva i specijalizovanim funkcijama poput hermetičkog zatvaranja ili zaštite od vlage. Cilj ambalaže je da štiti proizvod od fizičkih oštećenja, omogući lakši transport, održava kvalitet proizvoda i olakšava skladištenje i manipulaciju.

Međutim, ambalaža takođe ima negativan uticaj na životnu sredinu jer može da stvara velike količine otpada. Ambalaža se posle otpakivanja i upotrebe proizvoda, najčešće baca. Zbog toga se sve više radi na razvoju ekoloških i održivih ambalažnih materijala i rešenja.


Vrste ambalaže


Postoji veliki broj vrsta ambalaže, a neke od najčešćih su:

 1. Kartonska ambalaža - koristi se za pakovanje hrane, pića, kozmetike, elektronike, i drugih proizvoda. Karton može biti različite debljine i vrste, kao što su valoviti karton, ljuskasti karton ili čvrsti karton.
 2. Plastična ambalaža - koristi se za pakovanje hrane, pića, kozmetike, lekova, i drugih proizvoda. Plastična ambalaža može biti različitih vrsta, kao što su PET, PVC, i drugi.
 3. Metalna ambalaža - koristi se za pakovanje hrane, pića, kozmetike, farmaceutskih proizvoda, i drugih proizvoda. Metalna ambalaža može biti izrađena od aluminijuma, lima ili drugih metala.
 4. Staklena ambalaža - koristi se za pakovanje hrane, pića, kozmetike, lekova, i drugih proizvoda. Staklena ambalaža je čvrsta i otporna na uticaje spoljašnje sredine ali je zbog lake lomljivosti, potrebno u transportu koristiti i dodatnu zaštitnu ambalažu.
 5. Drvena ambalaža - koristi se za transport i skladištenje različitih proizvoda, kao što su nameštaj, mašine, i drugi veliki proizvodi. Drvena ambalaža može biti izrađena od čvrstih i mekanih vrsta drveta.
 6. Papirna ambalaža - koristi se za pakovanje hrane, kozmetike, farmaceutskih proizvoda, i drugih proizvoda. Papirna ambalaža može biti različitih debljina i vrsta, kao što su papirne kese, papirne kutije i drugi papirni kontejneri.


ambalaža oblici


Osim ovih, postoje i druge vrste ambalaže, kao što su ambalaža od tekstila, ambalaža od plastike za jednokratnu upotrebu, i drugo.


Korišćenje ambalaže prilikom selidbe


Ambalaža je veoma bitna kada su selidbe u pitanju. Njena ulogaje da se stvari u nju upakuju, tako da ona obezbedi, laku manipulaciju i zaštitu od oštećenja. Kutije i ostala ambalaža koja se koristi treba da bude lako manipulativna i prilagođena transportu, npr. da se može lako utovariti i istovariti, skladištiti i transportovati, kako bi se izbegle eventualne komplikacije i oštećenja.


Pakovanje 2


Ambalaža za selidbe i transport mora biti čvrsta, otporna na udarce i vibracije. U tom smislu, ambalaža može biti izrađena od materijala koji pružaju adekvatnu zaštitu i sprečavaju oštećenja proizvoda, poput kartona, plastike, drveta i sl.

Ambalaža takođe igra ulogu u iskorišćenosti vozila tokom transporta, posebno u kontekstu efikasnog korišćenja prostora u vozilima. Efikasno pakovanje stvari u ambalažu može pomoći u smanjenju prostora potrebnog za transport, što može dovesti do smanjenja troškova transporta i smanjenja uticaja na okolinu.

Jedan od načina da se poboljša iskorišćenost vozila jeste korišćenje ambalaže koja se može slagati i prilagođavati različitim oblicima i veličinama stvari , poput kutija koje se mogu složiti jedna na drugu. Takođe, korišćenje ambalaže koja se može reciklirati i ponovo koristiti može pomoći u smanjenju otpada i smanjenju uticaja na životnu sredinu.


Dizajn ambalaže


Dizajn ambalaže može biti veoma raznolik i prilagođen različitim vrstama proizvoda, ciljnoj grupi kupaca, trendovima u dizajnu i drugim faktorima. Neki od čestih elemenata koji se koriste u dizajnu ambalaže su:

 1. Boje - boje ambalaže mogu biti prilagođene brendu i proizvodu, a mogu se koristiti i za privlačenje pažnje kupaca i povećanje prepoznatljivosti brenda.
 2. Slike i grafike - ambalaža može sadržati slike, ilustracije i grafike koje prikazuju proizvod ili njegove karakteristike, kao i brending elemente i druge informacije.
 3. Tekst - tekst na ambalaži može sadržati informacije o proizvodu, sastojcima, uputstvima za upotrebu, kao i marketinške poruke i poruke koje privlače pažnju kupaca.
 4. Oblik - oblik ambalaže može biti prilagođen proizvodu i njegovoj nameni, ali i brendu, kako bi se stvorio prepoznatljiv vizuelni identitet.
 5. Materijali - izbor materijala za ambalažu može biti važan za privlačenje pažnje kupaca, ali i za zaštitu proizvoda i očuvanje životne sredine.
 6. Funkcionalnost - dizajn ambalaže može biti prilagođen funkciji i nameni proizvoda, kako bi se olakšalo skladištenje, transport, otvaranje i korišćenje proizvoda.
 7. Održivost - dizajn ambalaže može biti prilagođen održivosti i zaštiti životne sredine, kroz upotrebu recikliranih materijala, smanjenje količine otpada ili upotrebu biorazgradivih materijala.


dizajn ambalaže


Ambalaža može imati veliki uticaj na prodaju proizvoda. Kvalitetna i privlačna ambalaža može privući kupce, poboljšati percepciju kvaliteta proizvoda i povećati prepoznatljivost brenda. Osim toga, ambalaža može pružiti informacije o proizvodu, npr. o sastojcima, nutritivnoj vrednosti, upotrebi, garancijama i sl., što može biti ključno za kupovinu.

Dizajn ambalaže i njeni funkcionalni aspekti imaju važnu ulogu u prodaji proizvoda.Zato se može reći da ambalaža predstavlja odeću nekog proizvoda.

Međutim, važno je imati na umu da ambalaža nije jedini faktor koji utiče na prodaju proizvoda. Kvalitet, cena, distribucija, marketinška kampanja i druge karakteristike proizvoda takođe mogu biti ključne za uspeh na tržištu.

Na primer, praktična i jednostavna ambalaža koja olakšava transport, skladištenje i upotrebu može poboljšati korisničko iskustvo i uticati na ponovnu kupovinu proizvoda.


Ambalaža kao dobra glumica!


Na žalost, ambalaža se danas koristi i u neke potpuno drugačije svrhe. Namerno ili ne ambalaža je danas veoma često u funkciji obmane kupaca.

Ponekad pomislim da ću prestati da se čudim genijalnim idejama da se kupac privuče ili prevari. Ali nikad kraja domišljatosti kada je profit u pitanju. Nekada je lepa ambalaža prodavala proizvod. Ali samo jači igrači su igrali na tu kartu jer je bila skupa. Danas je tehnika proizvodnje ambalaže toliko napredovala, da gotovo svaki dan nikne neki proizvod u novoj “odeći”. Ovaj napredak, uticao je i na to da cena ambalaže danas u značajno manjoj meri učestvuje u ukupnoj ceni proizvoda. Zato su promene dizajna ili oblika mnogo češće.

Osnovni cilj ovih promena, više nije samo estetske prirode, već da stvori optičku iluziju, kako kupac ne bi primetio da za isti novac dobija manje. Ove varke odnose se i na dimenzije ambalaže ali i na tekstualni deo, u kojem se manipuliše sa mernim jedinicama i performansama u cilju zbunjivanja potrošača.


I to nije sve!


Smanjuju se gramaže, stanjuju flaše, menjaju merne jedinice. Sve u svrhu zbunjivanja kupaca i onemogućavanja da realno uporede predašnji kvalitet i cenu sa sadašnjim.  

Osnovni cilj promene ambalaže, danas je, da sakrije činjenicu, da za istu cenu dobijate značajno manje nego pre.


ambalaza - glumci


Primera radi, deterdžent za sudove se pakovao u ambalažama od 1 litar i 500 ml. Novija ambalaža je naizgled ostala ista, ali je boca stanjena i zahvata manje, pa je zapremina iste 920 ml  ili 460 ml. Da je u bocu sipan sadržaj, a nije menjana debljina ambalaže, boca ne bi bila puna i primetio bi se nedostatak tih gotovo 10 % tečnosti, ali nova ambalaža je ispravila tu anomaliju. Širina i visina ostaju iste, kako bi se stekao utisak da kupujete proizvod iste zapremine kao pre. Proizvodi se na police postavljaju tako da se vide samo sa prednje strane koja je neizmenjena.

U sledećem koraku ambalaža ovog deterdženta je još stanjena, pa je na isti način napravljena amblaža od 750ml koja spreda izgleda potpuno isto kao ona zapremine 1 litar. U naziv proizvoda uneseni su pridevi koji označavaju bolji kvalitet ali se to često u praksi nije potvrdilo.

Rezultat igre sa ambalažom je da je proizvođač povukao staru ambalažu i nije menjao cenu proizvoda, a vi za isti novac dobijate manje.

Ali i to je nekako prihvaćeno od strane potrošača, jer cena proizvoda nije menjana.

Ovakvi trikovi u primeni su i kod mnogih drugih proizvoda. Čokolade su imale 100 g, a počele su da se proizvode u “istoj” ambalaži od 90 ili 80 grama, kao i kikiriki. Jogurt je počeo da se pakuje u boce od  975 grama. Još gora situacija je kod praškova za veš i omekšivača.

Zato budite oprezni kada idete u kupovinu - Kupujte pametno!

Slike: pexels.com

 

komentara (0)

  Dodajte komentar