Profesionalna orijentacija: Jednostavni koraci za uspešnu promenu karijere

Profesionalna orijentacija: Jednostavni koraci za uspešnu promenu karijere

 

Promena karijere je sama po sebi izuzetno značajan i neretko stresan životni korak. Za ovakvu odluku nesumnjivo je potrebna odlučnost, kao i racionalno sagledavanje odnosa između svog trenutnog radnog angažmana, svojih mogućnosti i poslovnih ambicija.

S druge strane, postoje jasni pokazatelji koji vas mogu uputiti na razmatranje promene posla, koji podrazumevaju nezadovoljstvo radnim vremenom, radnom atmosferom, odnosom zahteva radnog mesta i plate, te i izostanak mogućnosti za napredovanje. Ukoliko se nalazite u poziciji koja vas navodi na preispitivanje toka svoje karijere i želite da načinite iskorak i promene na ovom planu, pročitajte na ovu temu više u tekstu koji sledi.


Argumentujte svoju odluku


Pre no što načinite prvi konkretan korak u cilju promene karijere, načinite objektivan pregled vaše trenutne poslovne pozicije i pobrojte argumente koji idu u prilog ovakvoj odluci. Ukoliko postoji konkretan problem na čijem ste rešavanju već bezuspešno radili, nemojte sumnjati u ispravnost vašeg novog plana. S druge strane, postoji mogućnost da se razlozi nezadovoljstava mogu ukloniti ukoliko se oni iznesu za dato pitanje odgovornoj strani, odnosno nadređenima.

Ukoliko kompromis sa kompanijom ili kolegama nije moguć, nema razloga da ne pokušate da učinite nešto dobro za svoju budućnost promenom karijere. Racionalno sagledajte svoje mogućnosti i osmislite željeni tok svog budućeg profesionalnog razvoja, te sa time na umu počnite da preduzimate potrebne korake.


Počnite da pratite ponudu poslova


Prvo pravilo prilikom traženja posla je da kandidat bude u toku sa dešavanjima i stanjem na tržištu rada. Aktuelni oglasi za posao bi trebalo da vam budu u fokusu u ovom periodu, ne biste li stekli potpun i jasan uvid u svoje opcije, odnosno da ne biste propustili priliku koja odgovara vašim kvalifikacijama i ambicijama. U idealnom scenariju, trebalo bi da radite na profesionalnom usavršavanju i sticanju novih veština, kao i na samom traženju novog posla, dok ste još uvek angažovani na trenutnoj radnoj poziciji.

Ukoliko raspolažete sa dovoljno vremena, te i ako vam obaveze i privatne prilike to dopuštaju, nemojte napuštati trenutni posao dok ne pronađete novi i dogovorite uslove saradnje sa novim poslodavcem. Takođe je veoma važno da održavate svoje kontakte, kako poslovne tako i privatne, te se raspitate o novim prilikama za posao i ovim putem.
 

Profeiosionalna karijera

 

Usvajanje novih znanja i veština


Ne biste li proširili listu poslovnih prilika, te i da biste osigurali sebi istinski poslovni napredak promenom posla, važno je da radite na sebi i počnete da stičete nova znanja i veštine relevantne za vaše poslovne ambicije. U zavisnosti od toga da li želite da menjate struku i oblast rada ili želite drugačiju priliku u okviru oblasti kojom se već bavite, odaberite kurseve koji vam mogu pomoći da napredujete i ostvarite svoje ciljeve. Iako se čini da je ove obaveze teško uskladiti sa obavezama povodom trenutnog radnog mesta, dobra organizacija i istrajnost će nesumnjivo dati rezultate. Naposletku, pred sobom imate za cilj sopstveni boljitak, što je nesumnjivo dobar podsticaj za trud.


Ne čekajte idealan trenutak


Ni za jedan zaista krupan životni korak ne postoji zaista idealan trenutak, tačnije on može postojati, ali mahom imamo tendenciju da takve trenutke prepoznamo tek kada prođu. Zbog toga, nemojte čekati da se sve kockice vaših privatnih i poslovnih prilika slože ne biste li preduzeli korake za promenu toka karijere. Ukoliko osećate neispunjenost i nezadovoljstvo na profesionalnom planu, a takođe i ukoliko osećate da možete postići više i imate energiju i volju za nove izazove, pravi trenutak je taj u kojem ste.

Promena karijere je složen proces koji zahteva vašu inicijativu, strpljenje i posvećenost. Nemojte postati malodušni ukoliko se vaš cilj na mahove učini dalekim ili ako ne dobijete odmah željene odgovore na aplikacije. Ukoliko pristupite traženju novog posla kao poslu samom po sebi, te i doprinesete uspešnosti ove potrage radom na svojim veštinama, zasigurno će se pred vama ubrzo otvoriti brojne nove mogućnosti. Srećno!

 

Slike

https://www.pexels.com/photo/woman-in-pink-cardigan-and-white-shirt-leaning-on-the-wall-975657/
https://www.rawpixel.com/image/1167/free-photo-image-class-presentation-meeting

 

Autor: Ljiljana Bugarin

 

komentara (0)

    Dodajte komentar