Saveti za odabir pouzdane advokatske kancelarije

Saveti za odabir pouzdane advokatske kancelarije

 

Prilikom ulaska u sudski spor bilo koje prirode ili pak situacije koja zahteva podršku stručnjaka iz oblasti prava, vrlo je važno da izbor advokatske kancelarije kojoj ukazujete poverenje bude ispravan. Postavljamo pitanje šta sve zapravo podrazumeva ispravan izbor advokata, odnosno advokatske kancelarije kojoj se ukazuje poverenje. Ključno je imati u vidu one vrednosti koje mogu uticati na valjanu zaštitu interesa klijenta i uspešno razrešenje spora povodom kojeg se obraća advokatu. U redovima koji slede bavićemo se stoga faktorima koji bi trebalo da igraju najznačajniju ulogu pri odabiru advokatske kancelarije koju ćete angažovati da vas zastupa.


Kvalifikacije i oblast rada


Prilikom odabira advokata na prvom mestu bi trebalo da se uverite u njegove kvalifikacije i ekspertizu, što podrazumeva stručnost i bavljenje onom oblašću kojoj vaš predmet pripada. Izbor advokata će prema tome biti sužen na one koji su stručni i iskusni na određenom polju. Veći gradovi svakako pružaju veoma širok izbor advokatskih kancelarija, tako da je bitno da načinite selekciju koja će na prvom mestu poći od toga koji se kvalifikovan advokat u Novom Sadu ili Beogradu uspešno bavi onom granom prava koja pokriva predmete poput vašeg.


Kredibilitet i preporuke


Zadovoljni klijenti preporukama doprinose kredibilitetu advokatske kancelarije. Ukoliko postoji mogućnost da se lično raspitate kod klijenata koji imaju iskustvo sa određenom advokatskom kancelarijom, lakše ćete se odlučiti da ukažete poverenje njenim stručnjacima. Ukoliko to nije slučaj, postoje brojni izvori iz kojih možete saznati o utiscima i iskustvima onih koji su je prethodno angažovali. Prema tome, pre no što kontaktirate advokata pokušajte da steknete što bolji uvid u uspešnost njegovih prethodnih angažmana.


Inicijalni kontakt


Kada steknete okvirnu sliku o radu advokatske kancelarije koju uzimate u obzir, važno je da budete otvoreni prvi prvobitnom kontaktu i postavite sva ključna pitanja, odnosno najavite sve o čemu želite da razgovarate tokom prvog susreta i šta očekujete od ove saradnje. Ukoliko već pri prvom kontaktu niste zadovoljni nastupom vašeg sagovornika, odnosno ukoliko prepoznate oklevanje povodom vaših pitanja, preusmerite svoju pažnju na neku drugu kancelariju.


Prvi sastanak sa advokatom


Prilikom prvog susreta sa advokatom kojeg želite da angažujete na prvom mestu morate biti iskreni i zahtevati jednaku transparentnost sa njegove strane. Dobar advokat će samoinicijativno pokušati da ukloni sve nepoznanice i ponudi dodatna pojašnjenja, odnosno jasno argumentovati svoje korake povodom vašeg slučaja, naročito ukoliko mu se učini da vam oni nisu jasni. Budite slobodni da pitate advokata u vezi sa vašim troškovima, te i u vezi sa troškovima povodom eventualnog raskida saradnje. Ukoliko će neko od saradnika ili tim raditi na vašem slučaju, trebalo bi da zahtevate upoznavanje i insistirate na redovnoj komunikaciji sa njima u vezi sa tokom procesa.


Detalji koje bi trebalo razmotriti


Određeni faktori koje bi trebalo imati u vidu prilikom odabira advokata, a koji nisu isključivo u domenu formalnog obrazovanja i iskustva, jesu lične osobine i pristup klijentu i slučaju. Pouzdan advokat će biti dostupan i odgovoran. To znači da će vam biti na raspolaganju i mimo planiranih sastanaka, biti voljan da odgovori na sva pitanja i razreši nedoumice. Ukoliko sam advokat ne istakne svoj stav u vezi sa redovnim kontaktom i načinom komunikacije sa klijentom, postavite mu direktno pitanje u vezi sa njegovom dostupnošću. Još jedan važan faktor je preuzimanje odgovornosti za svoje postupke i odlučnost sama po sebi. Preispitivanje svojih odluka je u izvesnoj meri zdravo i pokazatelj da se advokat zaista posvetio pronalaženju najsrećnijeg rešenja, ali učestalo oklevanje i ograđivanje od eventualnih negativnih posledica svojih pravnih koraka može ukazivati na nestručnost ili neiskrenost.

Kada se suočite sa problemom koji zahteva pravno razrešenje, vrlo je važno da postupate bez odlaganja, ne biste li ispoštovali zakonske rokove i bili blagovremeno upućeni u svoja zakonska prava i obaveze. Budući da je svaka situacija koja zahteva sudski epilog ili samo pravnu podršku ozbiljna, pristupite odabiru advokata pažljivo i temeljno, te ćete sigurno pronaći stručnjaka koji će na najbolji način štititi vaše interese i prava.

komentara (1)

  • Srecko
    Srecko

    Ukoliko imate neki pravni problem uvek birajte advokatsku kancelariju od ugleda i sa dobrim referencama.

Dodajte komentar