Saveti za preduzetnike početnike: Kako do što efikasnije organizacije

Saveti za preduzetnike početnike: Kako do što efikasnije organizacije

 

Svaki početak u domenu preduzetništva podrazumeva susretanje sa izazovima, dilemama i sam po sebi zahteva odlučnost i istrajnost. Početak pre svega podrazumeva jasnu viziju poslovanja i načina na koje se ona može ostvariti i uobličiti u uspešan i isplativ poduhvat. Pored istrajnosti, ključ uspeha je dobra organizacija, koju će preduzetnici postići postupnim pristupom svom planu poslovanja i imajući na umu da svaki segment vođenja posla izvesno ima svoj uticaj na rezultate radnih procesa.

U tekstu koji sledi ćemo stoga pružiti osnovne savete u vezi sa organizacijom poslovanja i različitim faktorima uspešnosti, odnosno koracima koji će naposletku dovesti do željenog cilja i kasnije daljeg napretka.


Ideja i cilj


Ne bi li poslovni procesi mogli da se organizuju na najbolji mogući način, pre svega je potrebno ustanovitii njihov konačni cilj. Vaša poslovna ideja bi trebalo da bude obrazovana na osnovu istraživanja tržišta, kao i vaših realnih mogućnosti, odnosno odgovora na pitanje da li su vaše mogućnosti u skladu sa zahtevima datog tržišta u koje želite da se uključite.

Tek nakon što konstatujete da postoje mogućnosti da odgovorite na potrebe održavanja poslovanja u aktuelnim uslovima tržišta i atmosferi koja na njemu vlada, možete se upustiti u osmišljavanje organizacije ranih procesa i elemenata koji će uticati na pitanje ostvarenja vaših ciljeva.


Ogranizacija poslovnog prostora


Prilikom pokretanja sopstvenog biznisa, vrlo je važno da postavite osnovu odabirom i pripremom poslovnog prostora koji će biti organizovan tako da čini mogućim, te i olakšava obavljanje svih radnih zadataka. Prostor u kojem se realizuju radni procesi bi trebalo da bude prilagođen pre svega upotrebi opreme za rad, kao i da bude opremljen neophodnim kancelarijskim materijalnom.

Računari i računarska periferija predstavljaju neophodnost gotovo svakog modernog poslovanja danas, te i propratni potrošni materijal koji podržava finalizovanje procesa kao što je papir za štampanje, te toneri i oprema za pisanje. U zavisnosti od vrste delatnosti kojom se bavite, određeni deo prostora je potrebno prilagoditi upotrebi specijalnih aparata, zatim i prijemu eksternih saradnika, odnosno klijenata.

Kada organizujete prostorije za rad, trebalo bi da imate jasnu sliku svih koraka poslovanja, te i da obezbedite adekvatne uslove za njihovo izvršavanje. Dobrom imidžu kompanije ćete doprineti pre svega na ovaj način, a tek zatim detaljima koji pripadaju domenu estetike, pa se na samom početku nemojte zanositi izgledom prostora, već se pobrinite za to da on bude funkcionalan.


Soba za poslovne sastanke


Organizacija zaposlenih i zaduženja


Kada pravite biznis plan, vrlo je važno da imate na umu broj zaposlenih čiji doprinos se biti neophodan za realizovanje ciljeva i svih koraka procesa. Ovo je usko u vezi sa finansijama i adaptiranjem poslovnog prostora, a osnova organizacije same po sebi.

Potrebno je načiniti plan međusobnog nadovezivanja različitih dužnosti u cilju postizanja konačnog cilja, dakle organizovati pojedince u jedinstven i funkcionalan aparat. Po pravilu, potrebno je poći od najosnovnijeg, pa kasnije eventualno povećavati broj zaposlenih, jer će određeni segmenti poslovnog procesa zahtevati više angažmana. Iako s početka ovo znači umanjen prihod, odnosno više rashoda, angažovanje pojedinaca specijalizovanih za određenu oblast rada na samom početku će u perspektivi dovesti do daleko većeg uspeha, a u nekim slučajevima bi ignorisanje potrebe za otvaranjem radnih mesta moglo dovesti u pitanje opstanak samog biznisa.


Organizacija vremena i određivanje prioriteta


Organizacija vremena je usko u vezi sa određivanjem prioriteta, te je vrlo važno da prilikom organizovanja svakog radnog dana načinite jasnu granicu između prioriteta i marginalnosti.

Teorija da je zapravo umesto organizacije vremena potrebno posvetiti se organizaciji energije ima smisla ako uzmemo u obzir da je cilj produktivnost, odnosno da ne možemo imati isti odnos prema raspoređivanju vremena u toku različitih delova radnog dana i u odnosu na različite radne zadatke, budući da brzina obavljanja posla varira u odnosu na energiju koju za njega prirodno imamo u toku jutarnjih ili večernjih časova, te i u odnosu na kompleksniji ili rutinski karakter određenih koraka rada.

Nemojte se oslanjati na početni entuzijazam koji imate povodom pokretanja vašeg biznisa, već racionalno procenite kako da uskladite i planirate obaveze, uzimajući u obzir ove ne sasvim egzaktno određene ali značajne faktore.

Ukoliko ste odlučili da uđete u vode preduzetništva, iako postoji šansa da će one biti na mahove burne, budite ohrabreni činjenicom da istrajnost i posvećenost ideji, kao i postupnost pri organizaciji zapravo predstavljaju ključne faktore uspešnosti. Vaš uspeh, dakle, zavisi pre svega od vas samih, stoga verujte u sebe i na taj način postavite osnovu svom poslovnom napretku.

 

Slike izvor: 
https://www.pexels.com/photo/unrecognizable-colleagues-during-workday-in-contemporary-office-3415148/
https://www.pexels.com/photo/table-with-armchairs-in-conference-room-7511745/

 

komentara (3)

 • Milena
  Milena

  Bila sam preduzetnik u najgore vreme, vreme svetske ekonomske krize. Nažalost, nisam uspela da opstanem. Ipak, uspela sam na vreme da zatvorim radnju, tako da bar nikome nisam ostala dužna, što je velika stvar. Znam mnoge koji su propali, pa se još godinama posle batrgali da izađu iz dugova. Ali ne bih se ponovo upuštala u tako nešto. Nije to za svakoga. Treba biti strajan, uporan, i imati neke zalihe jer treba vremena da neki posao zaživi i počne da donosi svakodnevnu zaradu.

 • Srecko
  Srecko

  Poslovni prostor mora biti na dobroj lokaciji jos ako imas dobar tim za rad uspeh je zagarantovan.

 • Nenad
  Nenad

  I što je najbitnije napraviti dobar tim, što je i najteže. Ponekad to izgleda kao da slažeš ekipu u futbalu

Dodajte komentar