Šta je osciloskop princip rada

Šta je osciloskop princip rada

 

Čovekov život bez tehnike gotovo da je danas nemoguć. Ali, tehnika ima i drugu crtu, a to je da sve postaje digitalizovano. Pogotovo danas kada se očekuje da se sva merenja mogu prebaciti i obraditi na računaru.

Zato, osciloskopi su postali neophodni uređaji. Nažalost mnogi tehničari ne znaju sta je osciloskop, prodaja zato i ide sporije na našem tržištu. Osciloskop princip rada zasniva na mogućnosti očitavanja električnih signala u uređajima.

Koristi se za utvrđivanje električnih neregularnosti ili neregularnosti vezanih za električnu energiju. Osciloskop, cena kada je u pitanju razlikuje se od modela do modela. Zato on i radi na poseban način.

 

Sta je osciloskop

 

Osciloskop je uređaj koji služi za proveru i testiranje električne energije. Osciloskop radi tako što prikazuje napon električnog signala kroz vreme, prikazujući voltažu i vreme kao x i y ose. Rezultati testiranja su prikazani grafički u vidu talasa, koji prikazuju voltažu uređaja.

Tako radi gotovo svaki osciloskop. Cena osciloskopa zavisi od broja funkcija i mogućnosti koje pojedinačni uređaj ima.

Osciloskopi se mogu podesiti tako i da se signali ponavljaju. Takođe, imaju i opciju da se signali prikazuju u produženom obliku na ekranu. Što je uređaj napredniji, moguće je pojedinačni signal snimiti i ponavljati ga. Uz to, mogu snimati i zvuk i vibraciju.

Zato se poslovanje menja kada krenete da koristite osciloskop. Prodaja osciloskopa, nažalost, diktirana je upravo potrebama tržišta.

Osciloskopi se koriste u inženjerstvu, naukama, medicini, telekomunikacijama, i auto industriji. Ipak, najviše se koriste za proveru ispravnosti električne opreme.

 

Osciloskop – princip rada

 

Osciloskop ima četiri osnovna dela. To su LCD ekran, vertikalna sekcija kontrola, horizontalna sekcija kontrola, i “trigger” sekcija kontrola.

Ekran novijih modela je uglavnom LCD, dok određeni modeli i dalje koriste CRT ekran. Veličina displeja je jedan od osnovnih parametara koji će odrediti cenu čitavog uređaja.

Vertikalna sekcija sadrži kontrole za podešavanje amplitude ili jačine prikazanog signala. Kontrole obično imaju palicu za povećanje i smanjivanje voltaže, kontrole za kontrolisanje protoka elektriciteta, i glavni ulaz za sam instrument.

Horizontalnom sekcijom se usklađuje interval vremena ili “sweep”. Služi za podešavanje merenja električnih signala i intervala.

Trigger se koristi za pokretanje sweep-a. Tip uređaja vam omogućava da podešavate sweep i intervale, ili da vršite druge komande.

Kad je u pitanju osciloskop, princip rada ostaje isti gotovo za sve uređaje. Doduše, treba obratiti pažnju na to kada je u pitanju osciloskop, cena može izgledati visoko, ali ona odgovara tome kako i koliko unapređuje čitavo poslovanje.

Osciloskop, prodaja kada se procenjuje kao i profit, upravo zavisi od mogućnosti praktične primene ovog uređaja tu gde se uređaj prodaje.

 

Praktične primene osciloskopa

 

Gotovo da nema poslovanja kome ne treba osciloskop.

Doduše, upotreba bude pomalo zbunjujuća kada pogledate osciloskop. Prodaja menja ovo, jer ne postoji poslovanje koje danas nema elektroniku ili mašine koje koriste istu. Zato im i treba osciloskop. Cena im se tako i određuje, prema funkcijama i problemima koje rešavaju.

Najčešća primena osciloskopa je za analiziranje i testiranje. Takođe, koristi se za promenu napona i voltaže. Gotovo da nema ničega što osciloskop ne može da testira.

Ali, osciloskopi analiziraju i digitalne signale za prenošenje podataka. Njima možete da testirate i analizirate vrste podataka kao što su USB, SCSI, Ethernet, Serial ATA, Fibre Channel, FireWire, Rapid I/O, InfiniBand, i Bluetooth. Takođe, moguće je vršiti i specijalizovana merenja.

 

Osciloskop – cena

 

Osciloskope možete kupiti u Mikro princu. Tu možete naći veliki broj modela po različitim cenama i sa različitim specifikacijama. Uzmite ono što će vam u najboljoj meri unaprediti poslovanje. 

 

komentara (1)

  • nesa keramicar
    nesa keramicar

    tri zivota jos i ne bih da cackam tu spravu jer struji ne verujem

Dodajte komentar