Šta podrazumeva mašinsko odgušenje kanalizacije?

Šta podrazumeva mašinsko odgušenje kanalizacije?

 


Mašinsko odgušenje kanalizacije podrazumeva invazivniji oblik odgušenja, za svaki slučaj zagušenja odvoda, cevi i kanalizacije, kada zagušenje nije lokalnog tipa.

Mašinsko odgušenje je mnogo efikasnije i trajnije, a sprovodi se svaki put, kada vodoinstalateri procene da je zagušenje veoma jako i da se ne može rešiti ručnim alatom. Osnovna razlika između ručnog i mašinskog odgušenja je ta što se ručnim odgušenjem, otklanja samo uzrok, odnosno tzv. čep koji je doveo do zagušenaja, a mašinskim putem se otklanja ne samo čep, već se ispiraju sve naslage sa cevi, tako da je odgušenje totalno i trajno, ako klijent nakon toga povede računa da ne dođe ponovo do zagušenja.

Mašinsko odgušenje je mnogo trajnije, jer ukoliko se otkloni samo uzrok, onda će naslage u cevima ponovo napraviti zagušenje, što je slučaj kada se radi ručno odgušenje.


Kada je potrebno raditi mašinsko odgušenje kanalizacije?


Kanalizacija može biti više i manje zapušena, to se najbolje vidi po tome koliko se voda vraća nazad u odvod.  Voda može sporo da otiče ili da ne otiče uopšte, već da se podiže iznad nivoa wc šolje ili slivnika, lavaboa. To može biti u većoj ili manjoj meri, a ako je u većoj meri, može se izliti i napraviti poplavu. Polava koja se izliva može biti opasna, jer sadrži kontaminirane supstance,  odnosno feklanu vodu, koja može izazvati infekcije. Zato je važno da nakon saniranja štete, uradite i dezinfekciju prostora.

Odgušenje kanalizacije se radi ukoliko je došlo do zagušenja u kanalizacionoj cevi, ukoliko je vertikala zagušena, ukoliko voda izlazi napolje, to je jasan znak da je odmah potrebna hitna intervencija.


Šta su hitne intervecije?


Hitne intervencije su poseban deo svakog vodoinstalaterskog servisa ili bar onog koji je profesionalan. To je posebna služba otovrena samo za izuzetno hitne slučajeve. U ovakvim službama rade najbolji vodoinstalaeri i ova služba radi svakog dana vikendom i praznicima. Ove službe pokrivaju celo područje Beograda ali i drugih gradova, pošto u svakom gradu postoji posebna služba za hitne intervencije. Hitne intervencije rešavaju slučajeve kao što su odgušenje kanalizacije, pucanje cevi i izlivanje vode, pucanje ventila i glavnog ventila, zagušenje vertikala, kao i velika zagušenja u velikim objektima.

Mašinsko odgušenje kanaliazacije se radi voma vozilima, sajlama, mašinama pod pritiskom.


Šta su kamere za detekciju i kako one mogu da pomognu kod odgušenja?


Vodoinstalateri sada mogu da koriste savremene kamere za detekciju stanja u cevima, ukoliko imaju dovoljno iskustva i dozvolu za korišćenje kamera. Ove kamere su veoma korisne, jer nepogrešivo pokazuju stanje u cevima, odnosno stepen i mesto zagušenja, kao i stanje cevi. Na taj način vodoinstalateri mogu precizno da lociraju mesto gde je nastalo zagušenje i u kojoj meri, i mesto gde je došlo do pucanja cevi. Ove informacije mnogo pomažu vodoinstalaterima, jer ne moraju kao ranije, bušiti i rušiti cele zidove, kako bi došli do cevi. Sada se radi na veoma malom prostoru, a cela intervencija postaje brža i jednostavnije, sa manje nereda i šuta.


Koliko je mašinsko odgušenje pouzdano?


Mašinsko odgušenje je najpouzdaniji metod odgušenja, naročito jer je najtrajniji i najefikasniji. Odgušenje kanalizacije ovim putem podrazumeva korišćenje sajli, koje gura posebna mašina za odgušenje. Sajle ulaze u cev i prodiru sve do zagušenja, uz pomoć vrha sa sajle probija se zagušenje i razbija ga na manje delove, koji onda lakše odlaze niz cev.


Mašinsko odgušenje kanalizacije Voma vozilom


Odgušenje kanalizacije Voma vozilom je najsavršeniji vid odgušenja. Ovaj vid odgušenja radi se uz pomoć velikog pritiska vode, kojim se probijaju sve vrste zagušenja. Voma vozila mogu otpušiti i najteži oblik zagušenja, zato se najčešće koriste za odgušenje vertikale.


Za šta se još koristi mašinsko odgušenje?


Mašinsko odgušenje i alati koji spadaju u ovaj tip odgušenja koriste se za lavaboe, odgušenje kade, slivnika, wc šolje, kanalizacije dvorišta.

Za kanalizaciju dvorišta koristi se poseban vid odgušenja uz pomoć posebnih mašinskih sajli, kako bi se očistile cevi u dvorištu. Ovaj vid odgušenja podrazumeva poseban alat i stručne majstore sa iskustvom.

Pored mašinskog odgušenja cevi koje su u dvorištu, ovaj tip odgušenja koristi se i kućnim instalacijama.

Odgušenje wc šolje je jedno od najčešćih odgušenja. Zahteva hitnu intervenciju jer kod bilo kog tipa zagušenja, mora se odmah reagovati, jer nije moguće koristiti wc šolju, ukoliko voda ne može da prolazi.

Korisnici često zovu za odgušenje lavaboa, sudopere, kade, ili tuš kabine. Mnogo njih na početku ne zna da li je potrebno ručno ili mašinsko odgušenje, a vodoinstalateri tek kada izađu na teren mogu dati preciznije informacije, kao i dalji plan intervencija. Nakon svake usluge trebalo bi da dobijete račun i garanciju, kao redovni plan održavanja.

Ukoliko smatrate da ste ugroženi i da će doći do poplave, uvek pozovite hitne intervencije i putem telefona možete dobiti dobar savet, šta dalje da preduzmete.


Slika: https://pixabay.com/photos/plumbing-pipe-wrenches-plumber-840835/

 

 

 

komentara (0)

    Dodajte komentar