Sve što ste želeli da znate o transformatorima

Sve što ste želeli da znate o transformatorima

 

Mnogi se bave elektronikom, ali ne znaju osnovne stvari, kao npr. sta je transformator. U nastavku teksta proći ćemo kroz osnove transformatora i njihovog principa rada.

Transformatori su osnovni i jednostavni električni uređaji. Nastali su 1831. kada je Majkl Faradej hteo da prikaže princip elektromagnetne indukcije. Transformator će se kasnije unapređivati, a princip rada transformatora ostaje gotovo nepromenjen. Njegovu praktičnu primenu unaprediće i Nikola Tesla, kroz Teslin kalem ili visokonaponski rezonantni transformator.

 

Sta je transformator?

 

Iako je osnovni element gotovo svakog električnog uređaja, nije lako objasniti šta su transformatori.

Transformator je uređaj koji energiju iz jednog kola pretvara u energiju drugog kola pomoću elektromagnetne indukcije. Uz pomoć transformatora se vrši promena napona i jačine naizmenične struje.

Svaki transformator ima primar i sekundar, odnosno primarni i sekundarni kalem. Da bi transformator mogao da radi jezgro mora biti od mekog gvožđa i oko njega se moraju namotati kalemi. Gvožđe je neophodno da bi se omogućilo prenošenje energije iz primarnog u sekundarni kalem, ili fluks.

 

Vrste transformatora

 

Transformatori imaju nekoliko klasifikacija, ali najčešće se dele: po nameni, po snazi, po naponu, po učestalosti, po načinu hlađenja, po ulozi, i po odnosu transformacije.

Kada se kategorizuju prema dizajnu transformatori mogu biti autotransformatori, višefazni, rezonantni, strujni, naponski, impulsni, RF transformatori, i audio transformatori.

 

Najčešća upotreba transformatora

 

Transformatori se koriste za:

  • Prenos električne energije na daljinu.
  • Snabdevanje energijom iz prenosne mreže.
  • Visokonaponske prenosne sisteme za jednosmernu struju.
  • Prilagođavanje električnih aparata naponu za koji nisu predviđena, itd.

 

Princip rada transformatora

 

Upoznali smo se transformatorima, a sada je vreme da upoznate i kako oni rade.

Kada uključimo transformator, primar se priključuje na izvor električne struje. Naizmenična struja stvara promenljivo magnetno polje u jezgru, koje indukuje struju u sekundaru.

 Ova pojava dešava se zato što se magnetni fluks u jednom navoju ravna i postaje jednak fluksu u drugom navoju. Njihovi naponi postaju srazmerni broju njihovih namotaja.

Ova pojava omogućava kontrolu jačine električne struje, jer se putem kontrole napona primara i sekundara kontroliše i napon električne struje.

 

Još ponešto o jezgru i konstrukciji transformatora

 

Jezgro je verovatno najbitniji deo transfrmatora. Jezgro se sastoji od tankih gvozdenih limova u obliku latiničnih slova E i I. Zato se ovi transformatori često zovu i EI transformatori.

Takođe, postoje i torusni transformatori sa jezgrom u obliku prstena. Poseduju više prednosti u odnosu na EI tranformatore.

Manji su i lakši, tiši su, emituju slabije magnetno polje, i dolaze u više oblika.

Sada znate sta je transformator, kao i princip rada transformatora. Da biste kupili najbolje transformatore možete posetiti Mikro Princ radnju u Beogradu. Ovde ćete naći sve elektronske komponente, kao i druge elemente za sve vrste radova i projekata koje želite da dovršite.

 

komentara (0)

    Dodajte komentar