Firme iz Srbije BLOG

UVC lampe za dezinfekciju i sterilizaciju u doba korone

UVC lampe za dezinfekciju i sterilizaciju u doba korone

Neverovatno brzo i masovno širenje Covid-19 virusa,nateralo je ljude da se pozabave najefikasnijim i najbržim načinom sterilizacije površina  u cilju sprečavanja  širenja pandemije.Ono što se nekad koristilo samo u specifičnim objektima, danas nalazi svoju primenu u svakodnevnom životu.Možda se neki sećaju kako su naše majke i bake izbacivale posteljinu na sunce da se izbeli,proluftira i osunča,a to nije bez razloga.


Prečišćivač vazduha za ambulante

Prečišćivač vazduha za ambulante

Osim maski i rukavica, postoji li još koji način borbe protiv virusa korona? Najnovija istraživanja pokazuju da je fotokatalitička dezinfekcija veoma efikasna u uništavanju virusa i bakterija i čuvanju imuniteta tokom pandemije COVID-19.

Zašto su UV dezinfekciona sredstva bitna u borbi protiv virusa?

Zašto su UV dezinfekciona sredstva bitna u borbi protiv virusa?

Među svim informacijama koje dobijamo o covid19 virusu najmanje se priča o dezinfekcionim sredstvima protiv virusa. Uprkos naporima i našim željama da se pandemija korona virusa privede kraju, situacija se po svemu sudeći pogoršava. Postoji izrazito nepoverenje u sistem jer se po novinama pojavljuju različite informacije čiju validnost sve više ljudi dovodi u pitanje zbog prikrivanja pravog stanja stvari.