Firme iz Srbije BLOG

Hidrogenizovana voda

Hidrogenizovana voda

Hidrogenizovana voda, kao što samo ime kaže, je bogata vodonikom. Dakle, hidrogenizovana voda sadrži više H+ jona (Vodonik). Telo ga bolje apsorbuje, a kada znamo da je glavna uloga vode u našem telu da ga očisti, shvatamo važnost konzumiranja vode dobrog kvaliteta i aktivnog dejstva.