Firme iz Srbije BLOG

Iznajmljivanje električnih vozila

Iznajmljivanje električnih vozila

Električna vozila (EV) su prisutna na tržištu već nekoliko godina, a njihov razvoj se sve više zahuktava. Mnogi ljudi se okreću ovoj, u odnosu na tradicionalne automobile sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, koji zavise od fosilnih goriva, ekološki prihvatljivijoj i efikasnijoj opciji.