Alfapreving - slike

Institut Alfapreving

Ko smo mi?


Privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine osnovano je početkom 2006.godine pod nazivom ALFAPREVING D.O.O.

Delatnost društva se stalno širila i početkom 2014. godine prerasta u Institut Alfapreving, proverenog i sigurnog partnera na pružanju usluga iz navedenih oblasti.

Delatnost društva se širi i danas zapošljavamo veći broj inžinjera različitih profila (mašinski inženjeri, elektro-inženjeri, inženjeri tehnologije, inženjeri zaštite na radu, magistar i doktor tehničkih nauka).


Sa čime raspolažemo?


Opremljeni smo najnovijom klasom mernih instrumenata i opreme, s tim da u kontinuitetu pratimo najnovije trendove i naučna i stručna dostignuća u ovoj oblasti kod nas i u Evropi.

Za obavljanje poslova iz delatnosti poseduje odgovarajuće licence Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Inženjerske komore Srbije kao i potpisane sporazume o poslovno-tenhičkoj saradnji sa nacionalnim institutima Slovenije i Poljske.


Šta smo radili?


U dosadašnjem radu stekli smo više od 800 poslovnih partnera u zemlji i inostranstvu a sa jednim brojem njih traje višegodišnja saradnja na pružanju usluga iz navedenih oblasti.

Cilj firme je obezbeđenje pune afirmacije na tržištu Srbije i steći veći broj poslovnih partnera, konkurentnošću, kvalitetom usluga i poštovanjem ugovorenih rokova.


Kontakt informacije
 

Institut Alfapreving d.o.o.
Internacionalnih brigada 22/21
11000 Beograd

+381(0)11/344-97-23
+381(0)11/383-62-25

+381(0)11/344-97-19

 

alfapreving@mts.rs

Lokacija

PRIKAZ JEDNOG BROJA DOMAĆIH I STRANIH KOMPANIJA ZA KOJE SMO PRUŽALI ILI I
DALJE PRUŽAMO NAVEDENE USLUGE
I. POSLOVI NA PRUŽANJU USLUGA KOMPANIJAMA KOJE U SRBIJU INVESTIRAJU NA
IZGRADNJU-ADAPTACIJU PRODAJNIH OBJEKATA I SA KOJIMA IMAMO UGOVOR ZA
PRUŽANJE USLUGA NAVEDENIH U TAČKAMA OD 1 DO 14
1. IDEA doo Beograd (oko 200 maloprodajnih objekata u Srbiji)
2. IDEA doo Beograd (oko 10 objekata veleprodaje u Srbiji)
3. Merkator-S doo Novi Sad ( oko 120 maloprodajnih objekata u Srbiji)
4. JYSK doo Beograd (oko 20 prodajnih objekata u Srbiji)
5. AGRIMES doo Beograd (oko 40 prodajnih objekata u Srbiji)
6. ANDRAX NK doo Beograd (oko 90 prodajnih objekata u Srbiji)
7. W-SPORT doo Beograd (oko 15 prodajnih objekata u Srbiji)
8. BEOKOLP doo Beograd (oko 10 magacinskih prostora u Srbiji)
9. Profiko DOO Beograd (oko 20 prodajnih objekata u Srbiji)
10. SWISSLION MARKETI doo Novi Sad (oko 36 prodajnih objekata)
II. NADZOR PRI IZGRADNJI OBJEKTA SPECIJALNE NAMENE
1] Za potrebe kompanije JYSK doo Beograd nadzor na poslovima bezbednosti i zdravlja na
radu, zaštita životne sredine i protivpožarna zaštita pri izgradnji-adaptaciji prodajnih
objekata u Srbiji
2] Za potrebe grada Beograda adaptacija Sportskog centra „11 April“ Beograd
3] Za potrebe kompanije ROVERETO i NEGAST izgradnja stambenih objekata u Rankeovoj i
Debarskoj ulici na Vračaru
4] Za potrebe kompanije STRABAG A.G. doo Beograd izrada projektno tehničke dokumentacije
iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine za objekat hotela u
Rajićevoj ulici u Beogradu
5] Za potrebe kombinata PIK Južni Banat Bela Crkva izrada projektno tehničke dokumentacije
iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine za izgradnju magacina i
hladnjače u Beloj Crkvi (objekat u izgradnji)
6] Za potrebe izvođača radova Prenecon Prime Energy Constructions poslovi lica za
bezbednost i zdravlje na radu, koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu, poslovi
sprovođenja mera ZŽS i ZOP-a, upravljanja otpadom i dr. na projektima izgradnje
vetroparkova u Vojvodini-Kula.
III. POSLOVI NA OBJEKTIMA U REŽIMU OBAVLJANJA SAOBRAĆAJA (DRUMSKOG I
ŽELEZNIČKOG)
1] Za potrebe JP Železnice Srbije i izvođača radova GP Standard gore navedeni poslovi
pri rekonstrukciji objekta visokogradnje u železničkoj stanici Dimitrovgrad.
2] Za potrebe JP Železnice Srbijei izvođača radova Zgop a.d.Novi Sad gore navedeni
poslovi pri rekonstrukciji gornjeg stroja pruge u stanici Dimitrovgrad.
3] Za potrebe izvođača radova AR Gradnja Beograd gore navedeni poslovi pri rehabilitaciji
tramvajskih šina u ul. Požeškoj, Beograd.
4] Za potrebe izvođača radova AR Gradnja Beograd gore navedeni poslovi pri
rekonstrukciji kanalizacione mreže u ul. Gospodara Vučića, Beograd.
5] Za potrebe izvođača radova STRABAG AG gore navedeni poslovi na projektima LOT 3 i
LOT 10.
6] Za potrebe izvođača radova STRABAG AG gore navedeni poslovi na sanaciji mosta
„Gazela“.
7] Za potrebe izvođača radova China road and bridge corporation na mostu Zemun –
Borča sa pristupnim saobraćajnicama - poslovi lica za BZR, koordinatora za bezbednost
i zdravlje na radu u skladu sa članom 19. Zakona i članom 8, 10. i 11. Uredbe o merama
bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, sprovođenja mera
ZOP-a, ZŽS...
8] Za potrebe izvođača radova Aktor ATE na izgradnji puta E-80: deonice: Bancarevo –
Crvena Reka, Crvena reka – Čiflik i Staničenje – Pirot- poslovi lica za BZR, koordinatora
za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa članom 19. Zakona i članom 8, 10. i 11.
Uredbe o merama bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima,
sprovođenja mera ZOP-a, ZŽS...
9] Za potrebe izvođača CONSTRUCCIONES RUBAU pružamo kompletne HSE usluge na
projektu – izgradnje autoputa E-80, deonica: Čiflik - Staničenje.
10] Za potrebe izvođača radova China Shandong International Economic & Technical na
izgradnji puta E-763 Beograd – Južni Jadran: deonica: Obrenovac – Ub - poslovi lica
za BZR, koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa članom 19. Zakona i
članom 8, 10. i 11. Uredbe o merama bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili
pokretnim gradilištima, sprovođenja mera ZOP-a, ZŽS, upravljanja otpadom...
11] Za potrebe izvođača INTEGRAL INŽENJERING pružamo kompletne HSE usluge na
projektu – izgradnje autoputa E-75, deonica: Caričina Dolina – Tunel Manajle.
IV. POSLOVI NA MOSTOVSKIM KONSTRUKCIJAMA I NADVOŽNJACIMA
Za potrebe Preduzeća za građenje, remont i održavanje pruga „Zgop a.d.Novi Sad ul. Vase
Stajića br. 2/III, Novi Sad u toku 2007-2009 obavljali smo gore navedene poslove na sledećim
objektima:
1] Zamena tramvajskih šina i rekonstrukcija gornjeg stroja tramvajske pruge na objektu Stari
Savski most
2] Rekonstrukcija gornjeg stroja železničke pruge na Ostružničkom mostu
3] Rekonstrukcija gornjeg stroja koloseka-zamena šinskih polja na nadvožnjaku kod stanice
N.Beograd – ul. Jurija Gagarina i dr.
Za potrebe China road and bridge corporation ul. Užička 58a, Beogradod avgusta
2011.godine obavljamo poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za projekat izrade
mosta Zemun-Borča sa pristupnim saobraćajnicama;
Za potrebe GP „STANDARD“ AD, ul. Svetog Nikole br.43, Beograd u toku 2007-2009 obavljali
smo gore navedene poslove na sledećim objektima:
1] zamene čeličnih konstrukcija armirno-betonskim konstrukcijama na železničkom mostu
raspona 5m u Tomaševcu kod Zrenjanina
2] zamene čeličnih konstrukcija armirno-betonskim konstrukcijama na železničkom mostu
raspona 5m u stanici Džep kod Vladičinog Hana
3] zamene čeličnih konstrukcija armirno-betonskim konstrukcijama na železničkom mostu
raspona 5m u stanici Grejač kod Niša i dr.
Za potrebe MOSTKOLOR DOO, ul. Resavska 78 b, Beograd u toku 2008-2010 obavljali smo
gore navedene poslove na sledećim objektima:
1] poslovi antikorozivne zaštite metalne konstrukcije drumskog mosta kod Proseka na putu
Niška banja – Sićevo
2] poslovi antikorozivne zaštite metalne konstrukcije nadvožnjaka preko železničke pruge u
Doljevcu
3] poslovi antikorozivne zaštite metalne konstrukcije Pančevačkog mosta i dr.
Za potrebe STRABAG AG ul. Antifašističke borbe br.13a, Novi Beograd u toku 2007-
2010 obavljali smo gore navedene poslove na sledećim objektima:
1] rehabilitacija kružnog puta Bubanj potok – Orlovača (LOT 3)
2] rehabilitacija mostova na magistralnog putu Paraćin – Zaječar (LOT 10)
3] sanacija mosta “Gazela” sa prilaznim konstrukcijama
4] poslovi antikorozivne zaštitemetalne konstrukcije mosta “Gazela”
5] izgradnja saobraćajnice S5 u Obrenovcu sa pripadajućom infrastrukturom
6] izgradnja kružnog puta LOT 21 Obrenovac-kružni put Šabac
7] rehabilitacija tunela Straževica
V. POSLOVI NADZORA I SPROVOĐENJA MERA BEZBEDNOSTI ( H&S PLAN ) PRI IZGRADNJI
TUNELA
1] Za potrebe izvođača Subterra A.S. pružamo HSEuslugena projektu - izgradnja tunela
Bancarevo, na putu E-80: Crvena Reka - Bancarevo.
Radovi su još u toku.
2] Za JP Putevi Srbije i STRABAG AG Beograd kao izvođača radova u toku 2008.i 2009.
godine vršili smo poslove pri rekonstrukciji tunela Straževica Beograd na LOT III, deonica
Bubanj potok-Orlovača.
2] Za porebe JP Železnice Srbije i izvođača radova GP Standard Beograd pružali smo
usluge H&S na adaptaciji železničkih tunela na pruzi Niš-Dimitrovgrad.
VI. NADZOR PRI VRŠENJU ISTRAŽNOG BUŠENJA
1] Za potrebe izvođača radova Geološkog instituta Srbije poslovi lica za bezbednost i
zdravlje na radu nasledećim lokacijama:
- Tamnava - Lazarevac
- Krivelj – Bor
- Raška – šira zona autoputa i reke
2] RIO SAVA EXPLORATION doo – ogranak Srbija - poslovi koordinatora za bezbednost i
zdravlje na radu i lica za bezbednost za potrebe austrijske firme ZÜBLIN Spezialtiefbau
Ges.m.b.H. u reonu Loznica - Jadar
Rukovodilac tima za planiranje i nadzor nad sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu
je prof. Dr Dragan Stojanović a i članovi tima profila diplomirani mašinski, elektro i građevinski
inženjeri , saobraćajni inženjer, diplomirani inženjer tehnologije i zaštite na radu i zaštite životne
sredine sa potrebnim licencama Ministarstva rada i socijalne politike i Inženjerske komore Srbije
pružaju garanciju uspešnog obavljanja navedenih poslova.
Institut Alfapreving doo Beograd poseduje sledeće Licence resornih Ministarstava
Republike Srbije:
- Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu br. 164-02-
00060/2014-01
- Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad br. 164-02-
00061/2014-01
- Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline br. 164-02-
00062/2014-01
- Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara Dejana
Nedeljkovića br. 152-989/11 i za Natašu Todorović br. 152-990/11

1094 poseta
0 / 5 (Ocenilo: 0)
Podelite

Kontakt podaci

Institut Alfapreving d.o.o. Internacionalnih brigada 22/21

Privredno društvo za pružanje usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine osnovano je početkom 2006.godine pod nazivom ALFAPREVING D.O.O.

Radno vreme

Ponedeljak - Petak: 7:30 do 15:30 Subota: ne radimo Nedelja: ne radimo

Kontaktirajte firmu

Obavezna polja *

Partneri

  • Automobili Bre
  • SrbijaSpace nekretnine
  • Yu Radio Stanice

Samo prijavljene firme mogu ostavljati komentare o drugim firmama.