Diacell d.o.o. - slike

Zastupanje farmaceutskih kompanija, Diacell

Diacell d.o.o. je kompanija osnovana 2007 godine i bavi se zastupanjem farmaceutskih kompanija u Srbiji, kao i pružanje profesionalne pomoći pri registraciji lekova i medicinskih sredstava.

Da bi sa uspehom mogli da obavljaju ove specifične poslovne zadatke, Diacell d.o.o. je izgradio tim vrsnih profesionalaca koji su eksperti u svojim oblastima i koji iza sebe imaju veliko iskustvo u oblasti poslovanja lekovima i medicinskim sredstvima.

U timu su okupljeni eksperti u sledećim oblastima:

 • Farmaceutike,
 • Medicine,
 • Finansija,
 • Ekonomije i biznisa

U Diacell-u smatramo da samo ovako koncipirani timovi stručnjaka iz raznih ali ipak srodnih oblasti mogu uspešno da odgovore izazovima poslovanja u farmaceutskom biznisu.

 

Zastupanje proizvođača lekova i medicinskih pomagala na teritorijiji Republike Srbije

Pri plasiranju novih lekova ili medicinskih pomagala, potrebno je poznavanje tržišta kao i zakonskih procedura. Isto tako potrebno je izraditi detaljne planove i pripremne radove. Saradnja sa poslovnim subjektima koji imaju nameru da penetriraju na našem tržištu lekova može da se podeli u nekoliko faza:

 • Planiranje i izrada dogoročnih i kratkoročnih planova. Potrebno je naglasiti da iz Diacell-a insistiraju da je ova početna faza izuzetno bitna i da kada se planovi jednom prihvate, obe strane mora da ih poštuju i implementiraju prema dogovoru
 • Nastoji se da planovi imaju orijentaciju ka rezultatima, da imaju jasne ciljeve i razrađene metode njihove implementacije
 • Prethodno će naš tim pažljivo proučiti sve aspekte u poslovanju na našem tržištu lekova, i pripremiti iscrpnu analizu kao i predloge daljeg poslovanja
 • Prezentacija naše vizije i planova daljeg poslovanja kao i resurse potrebne za uspešno odvijanje celog procesa
 •  Istraživanje tržišta lekova i medicinskih pomagala u Srbiji
 • Uspostavljanje biznis modela (determinisanje najboljeg modela za svaki lek ili medicinsko sredstvo u zavisnosti od uslova za njegovu prodaju, definisanje biznis strategija, izrada marketing planova, i slično)
 • Promotivne aktivnosti i razvijanje tržišta – preko lokalnih ili globalnih kampanja koje su adaptirane na lokalne uslove šalju se poruke potencijalnim korisnicima proizvoda. U ovoj fazi se predlaže i razvija način i sredstva  komunikacije sa krajnim korisnicima
 • Registriranje lekova i medicinskih sredstava u Listu lekova koji su na teretu obaveznog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije (Lista lekova RFZO)
 • Učešće na tenderima
 • Naplata potraživanja (vodi se računa da se obezbede najpovoljnije cene za klijenta) i kontrola troškova

 

Registracija lekova i medicinskih sredstava

Svaki lek koji stigne na tržište Republike Srbije mora da bude registrovano kod Agencije za lekove i medicinska sredstva. Za registraciju je potrebno sprovesti određene procedure kod nadležnih državnih organa koji izdaju dozvolu za taj lek ili medicinsko sredstvo. Ove dozvole nisu konačne i jednom date, nego moraju stalno da se obnavljaju kroz podnošenje varijacija i zahteva za obnovu.

.

Diacell posreduje pri registraciji i garantuje kvalitetno i efikasno vođenje celokupne procedure.

 

Pri registraciji lekova i medicinskih sredstava potrebno je obaviti sledeće radnje:

 • Priprema registracionog fajla koji mora da bude usklađen sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srbije (EU ili CTD format)
 • Podnošenje zahteva Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije
 • Podnosi se i predlog kako treba da izgleda pakovanje leka ili medicinskog sredstva, uputstva za pacijente, sažetak karakteristika leka, itd.
 • Potrebno je podneti i stručno mišljenje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ili nekog drugog stručnog izvora
 • Izrada dokumentacije za dobijanje cene leka na veliko (maksimalna cena)
 • Izrada aplikacije sa farmakoekonomskom analizom za dobijanje statusa na Listi lekova RFZO

 

Proizvođači lekova su orijentisani ka proizvodnju lekova, i ne poseduju tu vrstu ekspertize, resurse i neophodnog iskustva koje je potrebno za ispunjavanje ovako kompleksnih obaveza.

Iz Diacell d.o.o. garantuju da će svi ovi zahtevi biti brzo, efikasno i odgovorno ispunjeni u najkraćem mogućem roku.

 

U cilju usavršavanja unapređivanja znanja i veština  zdravstvenih radnika u našoj zemlji, tim Diacell-a usko surađuje sa zdravstvenim insitucijama u Srbiji na obezbeđivanju bolje i kvalitetnije nege pacijenata. Vodi se stalna komunikacija sa zdravstvenim institucijama, predlažu se nove mere i ideje, pomaže u organizaciji obuke i treninga i dele informacije koje se odnose na proizvode i terapije, prate se njihovi efekti i teži se razvoju dobre kliničke prakse u celokupnom našem zdravstvenom sistemu.

 

Naši kontakt podaci:

Adresa Ilije Garašanina 23 

11000 Beograd

Telefoni: + 381 11 3232488

              + 381 11 3243989

Email: office@diacell.rs

Website: http://diacell.rs/

 

Lokacija

889 poseta
0 / 5 (Ocenilo: 0)
Podelite

Kontakt podaci

Ilije Garasanina 23

Zastupanje farmaceutskih kompanija na našem tržištu je vrlo odgovoran i stručan posao. Tim koji stoji iza brenda Diacell ima bogato iskustvo i znanje u oblasti farmaceutike i može da vam pomogne.

Radno vreme

Kontaktirajte firmu

Obavezna polja *

Partneri

 • Automobili Bre
 • SrbijaSpace nekretnine
 • Yu Radio Stanice

Samo prijavljene firme mogu ostavljati komentare o drugim firmama.