Šta sve treba da znate pre iznajmljivanja prvog stana

Šta sve treba da znate pre iznajmljivanja prvog stana

 


Leto, tačnije avgust i početak septembra je period kada studentima iz unutrašnjosti posle uspešno završenih prijemnih ispita i upisa na fakultete predstoji iznajmljivanje prvog stana, koji će najviše odgovarati njihovim željama i potrebama ali prvenstveno finansijskim mogućnostima.

To je proces prilično stresan kako za buduće studente, brucoše, tako i za njihove roditelje. Nepoznavanje grada je faktor koji ceo proces čini još težim, bilo da je u pitanju Beograd, kao najveći univerzitetski centar ili Novi Sad, Kragujevac, Niš itd.   

Iznajmljivanje stana je proces u kojem vlasnik stana (zakupodavac) pristaje da osobi koja iznajmljuje stan (zakupcu) ustupi stan u zamenu za određeni novčani iznos ili neku drugu vrstu dogovorene naknade.

Pre nego što počnete da tražite svoj prvi stan važno je da prvo odredite koliko novca možete svakog meseca izdvajati za stanarinu. Pri tome ne zaboravite i druge režijske troškove, odnosno račune za struju, komunalne usluge, internet, eventualno fiksni telefon.

U skladu sa novčanim mogućnostima dobro razmislite o lokaciji stana, odnosno delu grada u kojem bi ste voleli da iznajmite stan. Poznato je da je iznajmljivanje stanova u užem gradskom jezgru dosta skuplje u odnosu na periferiju. Proverite kolika je udaljenost od škole – fakulteta,  od javnog prevoza i drugih vama bitnih objekata i odredite zone koje bi vam odgovarale po ovom kriterijumu.

Razmislite da li želite sami da stanujete ili ste spremni da stan delite sa još nekim ili vam je stan potreban za posao. Ovo je bitno iz razloga što veličina stana utiče na cenu, a i lakše je kad se troškovi podele.

Pre nego što iznajmite stan obavezno dobro pregledajte stan da biste se uverili u kakvom je stanju, da li ima oštećenja na zidovima, podovima, kakvi su prozori, vrata, da li su instalacije ispravne (struja, voda, grejanje).


Studentknija na krevetu radi na laptopu


Važno je da po mogućstvu proverite vlasnika, odnosno ukoliko stan iznajmljujete direktno od vlasnika. Pokušajte da zatražite kontakt informacije prethodnih stanara, kako biste se raspitali kako o vlasniku ali i o uslovima stanovanja.


Ugovor o zakupu stana


Zakupodavac i zakupac obično potpisuju ugovor o zakupu stana, kojim se regulišu, odnosno preciziraju uslovi iznajmljivanja.


Ugovor o zakupu podpisivanje


Ugovor o zakupu stana je pravni dokument koji reguliše odnos između vlasnika stana (zakupodavca) i osobe koja iznajmljuje stan (zakupca). Ugovor o zakupu stana bi trebalo da detaljno opiše uslove pod kojima se stan iznajmljuje, prava i obaveze obe ugovorne strane.

Ugovor o zakupu stana pored podataka o vlasniku stana (zakupodavcu) ime, prezime, adresa, treba da sadrži identične podatke i o zakupcu (osobi koja iznajmljuje stan - stanaru).  

U ugovoru o zakupu navodi se detaljan opis stana koji se iznajmljuje, adresa, kvadratura, broj soba, kao i inventar stana odnosno nameštaj, kućni aparati,  itd.

Pored ovih elemenata ugovor o zakupu obavezno treba da sadrži tačan datum od kada se stan iznajmljuje, kao i vremenski period za koji se iznajmljuje. Kako je život nepredvidljiva kategorija,  ugovor bi trebao da sadrži i odredbe o mogućnost raskida ugovora pre ugovorenog perioda, uz blagovremeno obaveštenje.  


Cena zakupa


Cena je takođe bitan element ugovora o zakupu, odnosno u ugovoru treba da se precizno navede iznos za koji se stan iznajmljuje kao i način plaćanja, odnosno da li se plaća na mesečnom nivou (na primer od prvog do petog u mesecu ili određenog datuma u mesecu), ili unapred za tri ili šest meseci. Takođe, potrebno je da se precizira da li u cenu iznajmljivanja stana ulaze i režijski troškovi (struje, komunalnih usluga, interneta, eventualno fiksnog telefona) ili isti ne ulaze u cenu zakupnine.


Depozit


Uobičajeno da se pri iznajmljivanju stana pored zakupnine plaća i depozit. Ugovorom o zakupu treba da sadrži i odredbe o  depozitu.  Depozit ( koji je obično u visini mesečne zakupnine) služi kao garancija za eventualna oštećenja u stanu ili u slučaju neplaćanja zakupnine i isti se po pravilu vraća nakon raskida ili isteka roka na koji se stan iznajmljuje, ukoliko na istom nema nikakvih oštećenja, što sve treba da bude precizirano ugovorom o zakupu stana.


Prava i obaveze stanara


Ugovor takođe treba da sadrži prava i obaveze obe ugovorne strane, odnosno obavezu održavanja stana, plaćanja režijskih troškova, zabranu iznajmljivanja stana trećim licima, pravila o kućnim ljubimcima, kao i neke druge posebne uslove i ograničenja.

Da biste izbegli sve eventualne neprijatnosti, poželjno je da u ugovoru navedete koje su obaveze vlasnika stana odnosno zakupodavca prema stanaru - zakupcu, odnosno da li je njegova obaveza održavanje stana i popravki bilo kakvih kvarova ili oštećenja, koja nisu prouzrokovana krivicom ili nepažnjom stanara. S druge strane, obaveza stanara je da redovno i ugovorenom roku plaća zakupninu, da se odgovorno ponaša prema stvarima u stanu, da stan održava u čistom i urednom stanu, da poštuje kućni red i sl.


Stan iznutra


Raskid ugovora o zakupu stana


U ugovoru o zakupu treba navesti i mogućnost i postupak za raskid ugovora pre isteka roka odnosno vremenskog perioda za koji je iznajmljen stan, odnosno u kom roku su obe ugovorne strane u obavezi dostaviti obaveštenje o istom, uslovi pod kojima se vraća depozit i slično.

Iskustva svih pokazuju da je iznajmljivanje stana prilično stresan proces, podjednako i za stanare i za vlasnike stanova, pogotovo ako je u pitanju iznajmljivanje prvog stana.

Da biste izbegli mnoge neprijatnosti vezane za iznajmljivanje stana, sačuvali svoje vreme, idealno rešenje je angažovanje profesionalnih i proverenih agencija za nekretnine, koje se bave i iznajmljivanjem stanova. Njihovo znanje, iskustvo njihovih agenata, poznavanje grada,  baza podataka o ponudu stanova na tržištu,  biće vam od neprocenjivog značaja.

Samo u Beogradu ima oko 200 agencija za izdavanje stanova, tako da i tu nije lako napraviti najbolji izbor ali ako slušate pozitivne preporuke prijatelja i rođaka i to se može brzo rešiti.

Slike: pexels.com

 

komentara (1)

  • Milena
    Milena

    Eee, sećam se tog vremena, odmah posle fakulteta, i svog prvog stana. Iznajmila sam ga preko agencije, jer nisam smela da rizikujem. Kažu, ima svakakvih podstanara, ali isto tako, ima i svakakvih stanodavaca. Odličan tekst, na sve ste mislili.

Dodajte komentar